Uczenie się przez dzielenie się

Uczenie się przez dzielenie się to skuteczny i rozwijający sposób na przyswojenie nowych umiejętności. Przekazanie wiedzy w wymianie z innymi, umożliwia pogłębienie wiedzy, którą każdy z nas posiada. Jest to istotny proces, który tworzy sieci wzajemnej wymiany informacji i gromadzenia doświadczeń. Może być używany jako narzędzie do wzmocnienia własnych zdolności i zakresu wiedzy, dzięki czemu można prześledzić, jak działają ci, którzy są ekspertami w danej dziedzinie.

Czym jest Uczenie się przez Dzielenie się?


Uczenie się przez Dzielenie się, zwane również Socjalizacją Uczącą się, to proces, poprzez który indywidualni i grupowi uczestnicy wymieniają się informacjami, wiedzą, doświadczeniem, zdolnościami, umiejętnościami czy metodami uczenia się – w przypadku osób jednostkowych lub nastawieniami społecznymi – w przypadku grup. Uczenie się przez Dzielenie się pozwala uczestnikom zdobyć, wytworzyć i wymieniać wiedzę w przyjaznej i wspierającej atmosferze.

Czy zainteresował Cię temat: Efektywna delegacja zadań jako klucz do sukcesu zespołu

Socjalizacja Ucząca się jako środek do doskonalenia


Socjalizacja Ucząca się wykorzystuje mechanizmy obserwacji społecznej i efektywność przechodzenia informacji przez społeczne sieci, aby jeszcze lepiej uczyć i identyfikować zachowania społeczne niezbędne do uczestnictwa w zorganizowanym procesie uczenia się. Jest częścią całkowicie złożonego systemu uczenia się w społeczeństwie, który opiera się na odkrywaniu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki budowaniu relacji między różnymi ludźmi. Uczący się wykorzystuje osobistą motywację, inspirację, dobry stosunek do grupy, poświęcenie i okazję do wspólnego sukcesu.

Socjalizacja Ucząca się w zastosowaniu edukacyjnym


Uczenie się przez Dzielenie się stanowi skuteczny sposób nauczania, ze względu na połączenie partycypacji, jednostkowych zainteresowań i rozwijania zdolności społecznych. Pozwala również uczniom wytwarzać wiedzę wprowadzając możliwość własnego projektowania i samodzielnego myślenia. Często wykorzystywana w edukacji, socjalizacja ucząca się polega na wymianie informacji i idei pomiędzy różnymi uczestnikami. To pozwala na rozpowszechnianie nowych koncepcji i innowacji, a nawet nowych technologii, których i tak już doświadczyli wcześniej uczestnicy. Różnorodni upodmiotowieni ludzie wnoszą swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, a nawet moralne i społeczne wartości.

Uczenie się przez Dzielenie się a Współzależności


Uczestnicy uczenia się przez Dzielenie się zostają do tego zachęceni i uczeni po to, by mogli lepiej rozumieć proces tworzenia i nauczania się, a także działania we współzależności. Współzależności występują pomiędzy osobami, grupami i organizacjami, co powoduje, że wszystko, co dotyczy jednego elementu, dotyczy też pozostałych. Uczestnikom uczenia się przez Dzielenie się należy uczyć, jak się z nimi zmagać, a także jak wspierać i współpracować z innymi w taki sposób, aby wspólnie tworzyć lepszy świat.

Podsumowanie


Uczenie się przez Dzielenie się to skuteczny i wydajny model sukcesu dla wszystkich uczestników. Społeczne sieci, doświadczenia, kompetencje i umiejętności przekazywane pomiędzy ludźmi są istotnym elementem tworzenia się opinii w społeczeństwie oraz wpływania na kształtowanie dobrego usposobienia i zachowania. Uczenie się w ten sposób umożliwia wprowadzenie innowacji, a także poprawia jakość edukacji, ćwiczenia współzależności i przetwarzania informacji -przy czym uczestnicy uszczęśliwiają się wzajemnie. Gdy wykorzystuje się socjalizację uczącą się w pełni, możliwa jest dalsza eksploracja potencjału karty społecznej i jej wpływowych efektów.